Brancheorganisatie

BOVI hanteert de Code of Conduct van de PPP

Het Platform Promotional Products is dé branchevereniging voor fabrikanten en distributeurs op het gebied van promotionele producten en diensten.PPP leden moeten voldoen aan diverse criteria om hun niveau op pijl te houden. Daarnaast zijn onze leden op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en kan dit uw bedrijf behoeden voor onnodige recalls. Binnen het PPP hebben zich ruim 300 professionele leveranciers en distributeurs van promotionele producten en diensten verenigd. Het Bestuur van het PPP heeft in het belang van onze Vereniging – en daarmee van onze leden – alsook van onze branche, gewerkt aan het opstellen van een zogenaamde 'Code of Conduct'. Daar is een document uitgekomen dat voorziet in 'spelregels', waarbij wij onder andere onze maatschappelijke verantwoordelijkheden geformuleerd hebben.

Op dit moment is er in alle lagen van onze samenleving veel aandacht voor mensenrechten en arbeidsomstandigheden, met name voor de Aziatische landen, alsook voor andere lage lonen landen. Ons vakgebied heeft nadrukkelijk te maken met deze landen omdat veel artikelen in deze landen worden geproduceerd. Directe gevolgen daarvan zijn de omstandigheden waarin arbeiders hun werk moeten doen. Wanneer wij als branche-organisatie ons dat bewust zijn, en wanneer wij als individuele bedrijven dat uitdragen richting de fabrikanten en leveranciers, menen wij dat wij een bijdrage kunnen leveren aan een verbetering van slechte situaties.

Daarbij zijn wij aangesloten MVO.

MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. Uitgangspunten zijn hierbij:

  • Integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch, ecologisch en sociaal gebied,
  • Verankering in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen de verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk, Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
  • Het is een proces en geen eindbestemming. Doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elk bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven